Vinhomes là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam trực thuộc tập đoàn Vin Group.

Vinhomes đến với thành phố Hồ Chí Minh bằng những dự án đẳng cấp thế giới như : Vinhomes Ba Son, Vinhomes Central Park, Vinhomes La Seine,…